CÁC HỆ CỬA XINGFA CHÍNH HẢNG

  • CÁC HỆ CỬA XINGFA CHÍNH HẢNG
Giá bán: Liên hệ

XƯỞNG GIA CÔNG CỬA NHÔM XINGFA TẠI QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỬA NHÔM XINGFA CHÍNH HÃNG LÀ MỘT HỆ NHÔM CÓ XUẤT XỨ TỪ QUẢNG ĐÔNG TRUNG QUỐC

ĐI KỀM HỆ NHÔM NÀY LÀ PHỤ KIỆN KINLONG

NHÔM XINGFA CHÍNH HÃNG BAO GỒM CÁC LOẠI CỬA SAU

-HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY GỒM :

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY

CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY

CÓ ĐỘ DÀY THANH NHÔM LÀ 2MM CÓ BẢNG NHÔM 55MM

- HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY VÀ MỞ HẤT

CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH HOẶC CỬA SỔ MỞ HẤT 1 CÁNH

CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH HOẶC CỬA SỔ MỞ HẤT 2 CÁNH

CỬA SỔ MỞ QUAY 4 CÁNH HOẶC CỬA SỔ MỞ HẤT 4 CÁNH

HỆ CỬA SỔ CÓ ĐỘ DÀY LÀ 1.4MM VÀ BẢNG NHÔM LÀ 55MM

-HỆ CỬA LÙA HOẶC TRƯỢC

CỬA LÙA  HAY CÒN GỌI LÀ CỬA TRƯỢC DÙNG CHO CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ

CỬA LÙA 2 CÁNH 

CỬA  LÙA 4 CÁNH 

CỬA LÙA 6 CÁNH

CỬA LÙA 8 CÁNH

HỆ CỬA LÙA CÓ ĐỘ DÀY LÀ 2MM VÀ BẢNG THANH NHÔM LÀ 93MM

- HỆ CỬA XẾP TRƯỢC

GỒM CỬA XẾP TRƯỢC 3 CÁNH

CỬA XẾP TRƯỢC 4 CÁNH

CỬA XẾP TRƯỢC 5 CÁNH

.....

CỬA XẾP TRƯỢC  NHIỀU  CÁNH

 HỆ XẾP TRƯỢC CÓ ĐỘ DÀY 2MM BẢNG THANH NHÔM 63MM

 

Chi tiết

XƯỞNG GIA CÔNG CỬA NHÔM XINGFA TẠI QUẬN 12 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỬA NHÔM XINGFA CHÍNH HÃNG LÀ MỘT HỆ NHÔM CÓ XUẤT XỨ TỪ QUẢNG ĐÔNG TRUNG QUỐC

ĐI KỀM HỆ NHÔM NÀY LÀ PHỤ KIỆN KINLONG

NHÔM XINGFA CHÍNH HÃNG BAO GỒM CÁC LOẠI CỬA SAU

-HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY GỒM :

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY

CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY

CÓ ĐỘ DÀY THANH NHÔM LÀ 2MM CÓ BẢNG NHÔM 55MM

- HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY VÀ MỞ HẤT

CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH HOẶC CỬA SỔ MỞ HẤT 1 CÁNH

CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH HOẶC CỬA SỔ MỞ HẤT 2 CÁNH

CỬA SỔ MỞ QUAY 4 CÁNH HOẶC CỬA SỔ MỞ HẤT 4 CÁNH

HỆ CỬA SỔ CÓ ĐỘ DÀY LÀ 1.4MM VÀ BẢNG NHÔM LÀ 55MM

-HỆ CỬA LÙA HOẶC TRƯỢC

CỬA LÙA  HAY CÒN GỌI LÀ CỬA TRƯỢC DÙNG CHO CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ

CỬA LÙA 2 CÁNH 

CỬA  LÙA 4 CÁNH 

CỬA LÙA 6 CÁNH

CỬA LÙA 8 CÁNH

HỆ CỬA LÙA CÓ ĐỘ DÀY LÀ 2MM VÀ BẢNG THANH NHÔM LÀ 93MM

- HỆ CỬA XẾP TRƯỢC

GỒM CỬA XẾP TRƯỢC 3 CÁNH

CỬA XẾP TRƯỢC 4 CÁNH

CỬA XẾP TRƯỢC 5 CÁNH

CỬA XẾP TRƯỢC  NHIỀU  CÁNH

 HỆ XẾP TRƯỢC CÓ ĐỘ DÀY 2MM BẢNG THANH NHÔM 63MM

Hotline: 0938414005

Sản phẩm khác